Selamat & Sukses Prof. Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes

Jurusan Biologi patut berbangga dan bersyukur atas Surat Keputusan Guru Besar untuk Prof. Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes. Prestasi luar biasa yang diraih oleh Wakil Dekan I FMIPA ini menambah kebahagiaan sekaligus kekuatan dari segi akademis untuk Jurusan Biologi.

Selamat dan sukses, ibu Prof. Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes.
Semoga semakin gemilang dalam berkarya.

[Surabaya, 13 Agustus 2020]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *