Jurusan Biologi patut berbangga dan bersyukur atas Surat Keputusan Guru Besar untuk Prof. Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes. Prestasi luar biasa yang diraih oleh Wakil Dekan I FMIPA ini menambah kebahagiaan sekaligus kekuatan dari segi akademis untuk Jurusan Biologi.

Selamat dan sukses, ibu Prof. Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes.
Semoga semakin gemilang dalam berkarya.

[Surabaya, 13 Agustus 2020]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »